Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne II stopnia


grafika studia (10).pngStudia "Finanse i Rachunkowość" realizowane na Wydziale Nauk ekonomicznych to 10. program na świecie w rankingu Eduniversal Global TOP 100 Best Masters 2021, w kategorii Taxation.

Oprócz klasycznego warsztatu ekonomisty studenci kierunku finanse i rachunkowość otrzymują profesjonalne narzędzia praktyczne z zakresu rachunkowości, księgowości, analizy fundamentalnej przedsiębiorstw, analizy portfelowej i technicznej, finansów międzynarodowych, zabezpieczania przed ryzykiem kursowym, prawa finansowego - wszystko to, co jest niezbędne na wszystkich stopniach kariery przyszłych księgowych, ubezpieczeniowców, analityków giełdowych i rynkowych, bankowców.

Szczególnym atutem kierunku są specjalizowane kursy z bankowości poruszające tak aktualne tematy jak analiza ryzyka finansowego, stabilność banku, modelowanie rynków finansowych, a także warsztaty menedżera finansowego, które powinny zainteresować przyszłych adeptów działów marketingu i reklamy.

W ramach przedmiotów kierunkowych studenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o finanse behawioralne, aspekty funkcjonowania bankowości centralnej i komercyjnej, analizę i kryzysów walutowych, bankowych, zadłużeniowych.

Nasz program Finanse i Rachunkowość:

  • to drugi najlepszy kierunek finansowy w kraju wg rankingu magazynu Perspektywy 2023

  • posiada akredytację  „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej” Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  • posiada międzynarodową akredytację ACCA, potwierdzającą wysoki, zgodny ze światowymi standardami poziom nauczania i dający możliwość zwolnienia z egzaminów ACCA poprzez zaliczenie akredytowanych przedmiotów.


Na kierunku Finanse i Rachunkowość przyglądamy się wnikliwie rynkom finansowym, ubezpieczeniowym, finansom przedsiębiorstw oraz polityce pieniężnej i bankom komercyjnym. Na studiach II stopnia studenci mogą realizować badania w ramach trzech grup tematycznych:

  • zaawansowanej rachunkowości - determinanty ujawnień informacji i ryzyka w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych, źródeł pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw, różnic między prawem bilansowym a prawem podatkowym, analizy finansowej przedsiębiorstw, analiza rachunku kosztów i zastosowania rachunkowości zarządczej,
  • zaawansowanych rynków finansowych - modelowanie ilościowe w finansach inwestycyjnych i na rynkach finansowych,
  • ryzyka finansowego - zarządzanie ryzykiem finansowym, analiza ryzyka inwestowania na rynkach międzynarodowych.