Quantitative Finance, studia II stopnia


grafika studia (6).pngQuantitative Finance to 12. program na świecie w rankingu Eduniversal Global TOP 100 Best Masters 2021, w kategorii Financial Markets.

Dwuletnie studia magisterskie II stopnia o specjalności Quantitative Finance, prowadzone w języku angielskim, oferują unikalny program obejmujący finanse ilościowe z perspektywy najnowszych osiągnięć naukowych i doświadczeń instytucji finansowych. Program skierowany jest do absolwentów studiów I stopnia z wyższych uczelni zagranicznych i krajowych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z instytucjami finansowymi, organami regulującymi i sprawującymi nadzór nad tymi instytucjami oraz innymi organizacjami funkcjonującymi w środowisku finansowo-bankowym zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Studia posiadają certyfikat "Studia z przyszłoscią"  przyznawany studiom cechującym się innowacyjnością, dostosowaniem do potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnością przyjętych rozwiązań dydaktycznych.


Program studiów ma na celu przygotowanie studentów do związania swojej kariery zawodowej z polskimi i światowymi instytucjami finansowymi, gdzie będą potrafili m.in:

 • radzić sobie ze skomplikowanymi modelami wyceny instrumentów pochodnych (Derivatives Markets, Equity and Fixed Income, Theory and Practice of Option Pricing, C++ in Quantitative Finance, Computational Finance),
 • zarządzać różnymi rodzajami ryzyka w instytucjach finansowych (Analiza i modelowanie ryzyka, Finanse korporacyjne),
 • korzystać z kompetencji w zakresie zarządzania portfelem aktywów z uwzględnieniem zachodzących zmian w otoczeniu finansowym (Alokacja aktywów i strategie inwestycyjne oraz Analiza sprawozdań finansowych),
 • wykorzystać wiedzę o najnowszych osiągnięciach w badaniach finansowych (Empiria rynków finansowych). 

Prezentowana wiedza i umiejętności zostaną wzbogacone o przedmioty ekonomiczne  - Zaawansowana mikroekonomia i Zaawansowana makroekonomia) kursy z matematyki i ekonometrii - Metody matematyczne w finansach, Analiza szeregów czasowych, Strategie ilościowe. High Frequency Data) oraz zajęcia prezentujące architekturę świata finansów (Theory of Finance), które pomagają studentom nie tylko zrozumieć skomplikowany świat modeli finansowych, ale także znaleźć w nim właściwe miejsce dla siebie.

Program zakłada, że studenci zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną i umijętności praktyczne, które umożliwią im podejmowanie samodzielnych decyzji na podstawie danych finansowych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem narzędzi i technik dynamicznie rozwijających się we współczesnych finansach.

Program Quantitative Finance ma na celu przygotowanie studentów do pracy na stanowiskach financsowych w branży finansowej i poza nią, w tym inżynierii finansowej i zarządzania ryzykiem, prognozowania makroekonomicznego i finansowego, ilościowego zarządzania aktywami, handlu ilościowego i badań stosowanych.

W trakcie programu nauczania studenci zdobywają podstawy matematyczne w takich dziedzinach, jak

 •     prawdopodobieństwa i statystyki
 •     teoria portfela
 •     instrumenty pochodne na akcje i stopy procentowe, w tym instrumenty egzotyczne
 •     algebra liniowa i równania różniczkowe
 •     rachunek różniczkowy, całkowy i stochastyczny.

Uczymy naszych studentów, jak:

 • stosować modele matematyczne do wspierania bardziej precyzyjnej wyceny aktywów, wyboru akcji, alokacji aktywów, analizy portfela inwestycyjnego lub obrotu papierami wartościowymi
 • kwantyfikować parametry statystyczne, takie jak zmienność i korelacja stóp zwrotu, aby uzyskać nowe sposoby oceny ryzyka i projektowania skutecznych strategii zabezpieczających
 • projektować algorytmy, zastępujące tradycyjny proces subiektywnych decyzji handlowych
 • walidować modele, prowadzić badania i tworzyć nowe strategie
 • dostarczać inwestorom narzędzia do wyceny i handlu
 •  wyceniać opcje, instrumenty zamienne i inne instrumenty pochodne
 •  kontrolować ryzyko i zarządzać nim
 •  modelować zachowanie rynków finansowych.

Dodatkowo, zaplanowany program nauczania i poziom trudności przedmiotów zakłada solidne przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i kontynuowania nauki na studiach doktoranckich z zakresu finansów na uczelniach polskich i zagranicznych.

Szczegółowy program studiów został zaprojektowany w taki sposób, aby dodatkowo umożliwić studentom skuteczne przygotowanie się do egzaminów umożliwiających zdobycie licencji: CFA, Maklera Papierów Wartościowych lub Doradcy Inwestycyjnego. To wielka wartość dodana dla absolwenta, dzięki której już na wstępie przyszli absolwenci zyskują istotną przewagę nad "konkurencją" na rynku pracy.