prof. dr hab. Paweł Strawiński

22 554 91 72
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Profesor

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/pstrawinski/


Pokój

B304

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski