BST- wydziałowe środki na badania

Pracownicy i doktoranci WNE co roku otrzymują dodatkowe środki na prowadzenie badań (tzw. "BST"). Podziału środków BST dokonuje się proporcjonalnie do liczby punktów zdobytych za działalność naukową afiliowaną na Uniwersytecie Warszawskim, zgodnie z obowiązującym

>>ZARZĄDZENIEM DZIEKANA<<


W Vademecum naukowca opisano zasady rozliczania wydatkowanych środków, w tym również w ramach BST, w szczególności

>>ZAKUPÓW i PODRÓŻY<<.


Kontakt w sprawie BST: Agnieszka Cichocka