Przygotowanie wniosku do NCN

Po podjęciu decyzji o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o projekt NCN, Kierownik Projektu:

  • nawiązuje kontakt z kierownikiem Sekcji ds. Badań i Publikacji, który wskazuje pracownika Sekcji pełniącego funkcję opiekuna aplikacji;
  • rejestruje formularz wniosku o projekt w systemie ZSUN-OSF, jednocześnie nadając status redaktora pomocniczego wniosku opiekunowi aplikacji;
  • kontaktuje się z opiekunem aplikacji i ustala, które części formularza może wstępnie uzupełnić pracownik Sekcji;
  • wypełnia pozostałe części formularza aplikacyjnego;
  • może uzyskać od pracownika Sekcji sugestie dotyczące proponowanego budżetu i ew. innych części wniosku;
  • ostatecznie akceptuje wszystkie części wniosku.

Opiekun aplikacji przekazuje wniosek do podpisu Rektora za pośrednictwem BOB. Po uzyskaniu podpisanych dokumentów, opiekun aplikacji umieszcza odpowiednie załączniki w systemie i informuje Kierownika Projektu o tym, iż wniosek o projekt jest gotowy do przesłania do NCN.

Kierownik Projektu składa wniosek do NCN za pośrednictwem systemu ZSUN-OSF.

W przypadku występowania z wnioskiem / aplikacją do innej instytucji niż NCN (krajowej lub zagranicznej), Kierownik Projektu / Grantu / Zamówienia / Ekspertyzy zgłasza ten fakt do Sekcji ds. Badań i Publikacji e-mailem na adres PmfuJ`|qkD[M%o0'YjG=]#[4`Hd?Z9iZ$dCyxpgOs4%. Pozwoli to na ewidencjonowanie aplikacji, kontrolę przygotowania wniosku od strony formalnej i z punktu widzenia zgodności wniosku z regulacjami UW oraz na (ewentualne) wsparcie merytoryczne.

Wszystkie przygotowane wnioski lub aplikacje muszą być złożone do Sekcji ds. Badań i Publikacji minimum 7 dni przed zakończeniem konkursu. W razie potrzeby, za pośrednictwem Sekcji wnioski zostają przekazane do podpisu Dziekanowi lub Rektorowi.