Wybierz język
pl gb

Premia za publikacje

Co roku, za publikacje afiliowane na Uniwersytecie Warszawskim w roku poprzednim, pracownikom i doktorantom WNE przyznawana jest tzw. premia za działalność publikacyjną. Jej wysokość uzależniona jest od aktualnej punktacji źródła wg zasad Ministerstwa Edukacji i Nauki (minimalna punktacja uprawniająca do otrzymania premii to 100 punktów). Kwota premii jest dzielona między autorów artykułu z afiliacją UW. Nie wymaga to występowania z wnioskiem o przyznanie premii, natomiast publikacje muszą być wprowadzone do systemu PBN. Dodatkowych informacji udziela Pani Magdalena Lewandowska z Sekcji ds. Badań i Publikacji.

Szczegółowe zasady premiowania publikacji znajdują się w Zarządzeniu Dziekana WNE.


Najważniejsze publikacje naukowców z WNE 


Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki