Konkurs dla doktorantów i nowych pracowników

Co roku Wydział Nauk Ekonomicznych przeznacza pulę środków na dofiZdjęcie ilustracyjnenansowanie działalności naukowej doktorantów i nowych (tj. zatrudnionych na Wydziale nie dłużej niż od 2 lat) pracowników WNE.

Decyzją Dziekana ze środków Wydziału na rok 2024 została wyodrębniona kwota 120 000 zł do podziału w wewnętrznym trybie konkursowym. Adresatami konkursu są doktoranci i uczestnicy studiów doktorskich afiliowani na WNE (których promotor główny lub pomocniczy jest pracownikiem WNE) oraz nowi pracownicy naukowi WNE. Proponowane działania mogą mieć różna skalę i charakter, ważne jednak, by np. pozwalały na zdobycie nowej wiedzy, ułatwiały nawiązanie kontaktów naukowych czy przygotowania publikacji, czy też otwierały drogę do aplikacji o nowe projekty badawcze.


Data zakończenia naboru: 28.02.2024


Za nowego pracownika naukowego WNE uważa się osoby których zatrudnienie na WNE rozpoczęło się w roku 2022 lub 2023.

Wnioski przygotowywane są na formularzu i przesłać w formacie elektronicznym na adres: pUIWS`kGY?tagxN3#m']#[_3?C1wc2?HjYp^/&4^o. Wymogi konkursu opisuje REGULAMIN.


W Vademecum naukowca opisano zasady rozliczania wydatkowanych środków, w tym również w ramach BST, w szczególności ZAKUPÓW i PODRÓŻY.

Kontakt: Agnieszka Cichocka