Konkurs dla doktorantów i nowych pracowników

Co roku Wydział Nauk Ekonomicznych przeznacza pulę środków na dofiZdjęcie ilustracyjnenansowanie działalności naukowej doktorantów i nowych (tj. zatrudnionych na Wydziale nie dłużej niż od 2 lat) pracowników WNE. Indywidualni doktoranci czy pracownicy, a także zespoły badawcze mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich działań w trybie konkursowym, składając wniosek zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM. Proponowane działania mogą mieć różna skalę i charakter, ważne jednak, by np. pozwalały na zdobycie nowej wiedzy, ułatwiały nawiązanie kontaktów naukowych czy przygotowania publikacji, czy też otwierały drogę do aplikacji o nowe projekty badawcze.


Do 28 lutego 2022 r. trwa nabór na lata 2022/2023.

Za nowego pracownika naukowego WNE uważa się osoby których zatrudnienie na WNE rozpoczęło się w roku 2020, 2021 lub 2022.

Wniosek należy przygotować na formularzu i przesłać w formacie elektronicznym na adres: nauka@wne.uw.edu.pl.


Call for applications for research funding scheme for doctoral students and new faculty members - ENGLISH VERSION

 


W Vademecum naukowca opisano zasady rozliczania wydatkowanych środków, w tym również w ramach BST, w szczególności ZAKUPÓW i PODRÓŻY.

Kontakt: Agnieszka Cichocka