dr hab. Leszek Wincenciak

Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Ośrodek Badań Rynku Pracy
Kierownik Katedry
Profesor uczelni

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Wtorek, począwszy od 20 października, godz. 11.00-12.00: https://us02web.zoom.us/j/82339647563?pwd=WGZ0ZVcrUThGYkdhWXRmVmhXb0gxdz09

Pokój

B306