mgr Mateusz Buczyński

Katedra Data Science
Doktorant

Afiliacja

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW, program Quantitative Psychology and Economics, rocznik 2019/2020