dr Drachal Krzysztof

Katedra Finansów i Rachunkowości
Asystent

Obszary badawcze

Pokój

B004