dr Krzysztof Drachal

Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt

Obszary badawcze

Pokój

B004