dr hab. Katarzyna Kopczewska

Katedra Statystyki i Ekonometrii
Centrum Badań Chińskich
Profesor uczelni

Kody JEL

Obszary badawcze

Pokój

B014