dr Borcuch Artur

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt

Pokój

B101