m.gralewska

mgr Milena Gralewska

Katedra Innowacji i Rozwoju
Doktorantka

Afiliacja

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Dyscyplina Ekonomia i Finanse, rocznik 2022/2023