p.arno

mgr Arno Pavel

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Doktorant

Afiliacja

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Dyscyplina Nauki o Zarządzaniu i Jakości, rocznik 2021/2022