dr hab. Robert Ślepaczuk

Katedra Finansów Ilościowych
Quantitative Finance Research Group
Adiunkt
Kierownik Katedry

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

http://coin.wne.uw.edu.pl/rslepaczuk/dyzur.html

Pokój

B001