dr Dąbrowska-Gruszczyńska Katarzyna

Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt

Kody JEL

Obszary badawcze

Pokój

B004