dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska

Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt

Kody JEL

Obszary badawcze

Pokój

B004