dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Dyżury odbywają się online. Proszę o kontakt: bsliwinski@wne.uw.edu.pl


Pokój

B101