Ph.D. Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński

Department of Management and Information Technology
Assistant Professor

Kody JEL

Obszary badawcze

Office hours

Dyżury odbywają się online. Proszę o kontakt: bsliwinski@wne.uw.edu.pl

Room

B101