Ph.D. Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński

Department of Management and Information Technology
Assistant Professor

Kody JEL

Obszary badawcze

Office hours

Dyżury odbywają się online. Proszę o kontakt: Xb5?rS0GQK`+%_'l-}zc8oIY]#[7V|!j9y791w~pE1b!+`H.x6F

Room

B101