l.baszczak

mgr Łukasz Baszczak

Katedra Ekonomii Politycznej
Doktorant

Afiliacja

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Dyscyplina Ekonomia i Finanse, rocznik 2020/2021