dr hab. Gabryelczyk Renata

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Kierownik Katedry
Profesor uczelni

Kody JEL

Obszary badawcze

Pokój

B101