mgr Honorata Bogusz

Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Asystent
Doktorantka

Uwagi

Projekt - ERC LABFER "Globalisation- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility”

Afiliacja

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Dyscyplina Ekonomia i Finanse, rocznik 2021/2022