mgr Kateryna Zabarina

Katedra Statystyki i Ekonometrii
Asystent
Doktorantka

Kody JEL

Dyżury

Office hours - Monday, 13:15 - 14:45 (registration link is published in Moodle) // Dyżury - czwartki, 13:15 - 14:45 (link do rejestracji w Moodle'u)

Pokój

B014