mgr Małgorzata Katarzyna Wrotek

Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Doktorantka