dr hab. Piotr Wójcik

Katedra Finansów Ilościowych
Data Science Lab WNE UW
Profesor uczelni

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Patrz: strona www.

Pokój

B003