dr hab. Michał Krawczyk

Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Profesor uczelni

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój B305.

Pokój

B305