mgr Maria Kubara

Katedra Statystyki i Ekonometrii
Asystent
Doktorantka

Afiliacja

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Dyscyplina Ekonomia i Finanse, rocznik 2020/2021