dr hab. Joanna Mackiewicz-Łyziak

Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Proszę o wcześniejszą informację emailem. Piątek, godz. 11.30-12.30, pokój B201


Pokój

B201