dr Janusz Gajda

Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt

Pokój

B014