dr Gajda Janusz

Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt

Pokój

B014