dr Boguszewski Piotr

Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

poniedziałek, 18.00-19.00

Pokój

B004

Uwagi

Szanowni Państwo. W związku z zawieszeniem działań akademickich wymagających obecności moje konsultacje odbywają się w formie wideo czatu na Skype. O chęci spotkania należy dać znać co najmniej z 36 godz. wyprzedzeniem - przesyłając info. wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci części prac, tabel z danymi etc. na mój adres mailowy podany na tej stronie (! ) z nagłówkiem KONSULTACJE. Ze względu na zmienność sytuacji proszę też sprawdzać, przed planowaną rozmową, ewentualne komunikaty na tej zakładce.

Od dnia 14.06.br. zmianie ulegają też stałe godziny konsultacji, przy czym dniu tym rozpoczną się one wyjątkowo o godz. 19.15