Ph.D. Piotr Boguszewski

Department of Finance and Accounting
Assistant Professor

Kody JEL

Obszary badawcze

Office hours

czwartek, 17.30-18.30

Room

B002

Comments

Dear.  Due to the requests of some of you, from 16.10.2023 I am introducing a rule that on the first and third Thursday of the month the duty will be held remotely. In the case of an on-line meeting, I would be grateful if you informed me of such intention at least 36 hours in advance by sending me the info. to my e-mail address with the heading CONSULTATIONS - I will send back the link to the Zoom platform. Meeting times remain unchanged.

Szanowni Państwo.  Ze względu na prośby części z Państwa wprowadzam od 16.10.2023 r. zasadę, że w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca dyżur będzie odbywał się w formie zdalnej. W przypadku spotkania on-line będę wdzięczny za poinformowanie mnie o takim zamiarze z co najmniej 36 godz. wyprzedzeniem, przesyłając info. na mój adres mailowy z nagłówkiem KONSULTACJE - odeślę zwrotnie link na platformę Zoom. Godziny spotkania pozostają bez zmian.