dr Ewa Cukrowska-Torzewska

Katedra Statystyki i Ekonometrii
LabFam
Adiunkt

Dyżury

Na stronie: http://coin.wne.uw.edu.pl/ecukrowska/

Pokój

B307