ibogacz

Iwona Bogacz

22 55 49 118
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Starszy specjalista

Pokój

A401

Uwagi

Program dla naukowców wizytujących „Tandemy dla doskonałości”

Program "Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych"