ibogacz

Bogacz Iwona

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Starszy specjalista

Pokój

A401

Uwagi

Program dla naukowców wizytujących „Tandemy dla doskonałości”

Program "Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych"