ibogacz

Iwona Bogacz

22 55 49 118
Dean's Secretariat
Senior Specialist

Room

A406

Comments

Program dla naukowców wizytujących „Tandemy dla doskonałości”

Program "Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych"