m.bylicki

mgr Michał Bylicki

Katedra Mikroekonomii
Doktorant

Afiliacja

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Dyscyplina Ekonomia i Finanse, rocznik 2020/2021