m.bylicki

mgr Bylicki Michał

Katedra Mikroekonomii
Doktorant

Afiliacja

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Dyscyplina Ekonomia i Finanse, rocznik 2020/2021