mm.grabowska

mgr Magdalena Grabowska

Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Doktorantka

Afiliacja

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW, program Quantitative Psychology and Economics, rocznik 2022/2023