dr Kristóf Gyódi

Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Centrum Badań Chińskich
Adiunkt