mgr Gyódi Kristóf

Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Centrum Badań Chińskich
Asystent naukowy
Doktorant