p.gradzki

mgr Przemysław Grądzki

Katedra Finansów Ilościowych
Doktorant

Afiliacja

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Dyscyplina Ekonomia i Finanse, rocznik 2022/2023