dr Mahmut Zeki Akarsu

Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt

Afiliacja

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Dyscyplina Ekonomia i Finanse, rocznik 2020/2021