mgr Mahmut Akarsu

Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant

Afiliacja

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Dyscyplina Ekonomia i Finanse, rocznik 2020/2021