dr Przemysław Kusztelak

Katedra Mikroekonomii
Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Profesor uczelni

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Proszę o kontakt mailowy.