dr hab. Michał Brzeziński

Katedra Ekonomii Politycznej
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mai.


Pokój

B005/ B006