p.janowska2

mgr Patrycja Janowska-Widomska

Katedra Mikroekonomii
Doktorantka

Afiliacja

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW, program Quantitative Psychology and Economics, rocznik 2020/2021