dr hab. Goczek Łukasz

Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Proszę o uprzedni kontakt mailowy w sprawie dyżuru.

Pokój

B311