dr hab. Marek Giergiczny

Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Czwartek, Godziny: 13:00-14:00


Pokój

B309