dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska

Katedra Ekonomii Politycznej
Profesor uczelni

Kody JEL

Obszary badawcze

Pokój

B005/ B006