mgr Damian Zięba

Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Doktorant