prof. dr hab. Andrzej Cieślik

22 554 91 68
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Wtorek. Pokój: 410. Godziny: 15:00-16:30.

Pokój

B311