dr Jarosław Górski

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski

Pokój

B206