Aktualności

16-02-2023

Stypendium Santander dla Erasmusa i ponad 10 000 miejsc na bezpłatne kursy w ramach Stypendiów Santander #NeverStopLearning

Serdecznie zapraszamy Studentów Wydziału do aplikowania na stypendia oferowane przez Santander Universidades. Język angielski, nowoczesne technologie i  kompetencje przyszłości  oraz inwestycje giełdowe – to tylko wybrane zagadni…

Stypendium Santander dla Erasmusa i ponad 10 000 miejsc na bezpłatne kursy w ramach Stypendiów Santander #NeverStopLearning

16-02-2023

Serdecznie zapraszamy Studentów Wydziału do aplikowania na stypendia oferowane przez Santander Universidades.

Język angielski, nowoczesne technologie i  kompetencje przyszłości  oraz inwestycje giełdowe – to tylko wybrane zagadnienia, które pojawiają się w nowej edycji Stypendiów Santander. Rozwój kompetencji poza zajęciami oraz uzyskiwanie różnych certyfikatów i dyplomów jest bardzo dobrze widziane przez pracodawców. Dlatego zachęcamy do zapoznania się proponowanymi kursami.

Obecnie trwają nabory na:

 • Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council 2023

10 000 miejsc na bezpłatny kurs języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C1. Program daje możliwość rozwoju praktycznych umiejętności językowych poprzez dostęp do interaktywnej platformy English Online Self-Study, webinariów Live25 oraz lekcji online z nauczycielami British Council. Uczestnicy najbardziej zaangażowani w naukę otrzymają możliwość zdania bezpłatnego testu IELTS.

Aplikuj do 14 maja 2023 r.

Link do naboru: https://app.becas-santander.com/pl/program/bc-ielts-2023

 • Stypendium Rozwojowe Santander | Excel dla każdego 2023

5 000 miejsc na bezpłatny kurs online z obsługi programu Excel na poziomie podstawowym lub zaawansowanym (Visual Basic Excel) na platformie e-learningowej Udemy. Program pozwala na poznanie pełnego potencjału programu Excel w tym m. in. wykorzystania podstawowych formuł, automatyzacja codziennych zadań (makra i VBA), operacje na dużych zestawach danych, tworzenie dynamicznych raportów i wiele innych. Kursy prowadzone są w języku angielskim, hiszpańskim lub portugalskim. Po realizacji kursu uczestnicy będą mogli pobrać certyfikat ukończenia.

Aplikuj do 16 maja 2023 r.

Link do naboru: https://app.becas-santander.com/pl/program/excel-for-all-2023

 • Stypendium Santander dla Erasmusa 2023 - wyjazd na studia za granicą to jedno z najbardziej rozwijających doświadczeń, jakie możemy przeżyć studiując. Dlatego, we współpracy z Santander Universidades oferujemy 30 stypendiów w wysokości 2500 zł dla naszych studentów planujących udział w programie Erasmus+.

Aplikuj do 16 kwietnia 2023 r.

Link do naboru: https://app.becas-santander.com/pl/program/stypendium-santander-dla-erasmusa-2023

 • Stypendium Rozwojowe Santander | Inwestowanie na giełdzie SGH & GPW  

400 miejsc na kurs online z wykładowcami dla osób zainteresowanych inwestowaniem na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Zostaną poruszone zagadnienia, takie jak m.in. funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat. 40-tu najlepszych uczestników weźmie udział w jednodniowych warsztatach w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs organizowany jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych.

Aplikuj do 30 marca br.  

Link do naboru:  https://app.becas-santander.com/pl/program/sgh_gpw_2023

 • Stypendium Rozwojowe Santander | Akademia Przedsiębiorczości UMCS 2023

500 miejsc na cykl spotkań z ekspertami na temat nowoczesnych technologii takich jak automatyzacja, robotyzacja, cyberbezpieczeństwo czy sztuczna inteligencja i ich wpływ na społeczeństwo oraz rynek pracy. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie zawody mogą w niedalekiej przyszłości zniknąć, a jakie kompetencje będą poszukiwane przez pracodawców.

Aplikuj do 21 marca br.

Link do naboru: https://app.becas-santander.com/pl/program/ap_umcs_2023

Zachęcamy do odwiedzania: platformy santander-grants.com/pl oraz profilu www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska, na których publikowane są informacje o Stypendiach Santander.
 

W razie pytań proszę o kontakt z Łukaszem Łosiem, +Gi@sY2*y]n~RFr6kc4%'\e]#[s9UxgT?qiQ#r01grZHtt1MR16-02-2023

Komunikat Rektora UW w sprawie zasad ubiegania się o przyznanie urlopu zdrowotnego

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, poniżej publikujemy komunikat dr. hab. Sławomira Żółtka, prof. ucz., Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w sprawie zasad ubiegania się o przyznanie urlopu zdrowotnego przez studentów Uc…

Komunikat Rektora UW w sprawie zasad ubiegania się o przyznanie urlopu zdrowotnego

16-02-2023

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

poniżej publikujemy komunikat dr. hab. Sławomira Żółtka, prof. ucz., Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w sprawie zasad ubiegania się o przyznanie urlopu zdrowotnego przez studentów Uczelni.

 


14-02-2023

Zgłoszenia do konkursu Studencki Nobel

Do 30 marca br. trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do konkurs Studencki Nobel. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dziewięciu kategoriach. Pula nagród w tegorocznej edycji konkursu wynosi 45 tys. zł. Studencki Nobel to cykliczny konkur…

Zgłoszenia do konkursu Studencki Nobel

14-02-2023

Do 30 marca br. trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do konkurs Studencki Nobel. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dziewięciu kategoriach. Pula nagród w tegorocznej edycji konkursu wynosi 45 tys. zł.


Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany od 2009 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach, zarówno naukowych, artystycznych, jak i społecznych. To jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny w pełni tworzony przez organizację studencką. Umożliwia wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu.

Każdy ze zwycięzców otrzymuje nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://bit.ly/3HYS3Gq

W tegorocznej, czternastej edycji, Noble zostaną wręczone w dziewięciu kategoriach:

 • Nauki techniczne (architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, informatyka, mechanika, mechatronika, budowa maszyn, elektrotechnika, inżynieria materiałowa)
 • Sztuka (film, muzyka, taniec, teatr, malarstwo, rysunek, grafika, fotografia artystyczna, rzeźba, instalacje artystyczne)
 • Dziennikarstwo i literatura (dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz literatura)
 • Nauki przyrodnicze i energetyka (biochemia, biologia, biotechnologia, chemia, geografia, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, mikrobiologia, energetyka: przemysłowa, odnawialna, jądrowa, elektroenergetyka)
 • Fizyka i astronomia (geofizyka, biofizyka, optometria oraz astronomia)
 • Medycyna i farmacja (medycyna, stomatologia, farmacja, zdrowie publiczne, diagnostyka laboratoryjna, technologia medyczna, biologia medyczna)
 • Nauki społeczne (nauki prawne, nauki polityczne, psychologia, praca socjalna, socjologia, pedagogika, antropologia)
 • Nauki ekonomiczne (zarządzanie, finanse i rachunkowość, administracja, gospodarka, marketing)
 • Działalność społeczna (działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządach terytorialnych, a także organizacja wydarzeń kulturalnych i wdrażanie projektów społecznych)

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.studenckinobel.info/strona-konkursu/01-02-2023

Organizacja semestru letniego w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, uprzejmie informujemy, że podstawowym trybem kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 będzie tryb stacjonarny. Wyjątkiem są zajęcia, które w swoim zamierzeniu realizowane są z wykorzyst…

Organizacja semestru letniego w roku akademickim 2022/2023

01-02-2023

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

uprzejmie informujemy, że podstawowym trybem kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 będzie tryb stacjonarny.

Wyjątkiem są zajęcia, które w swoim zamierzeniu realizowane są z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, a informacja ta została ujęta w programie studiów uchwalonym przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego oraz w sylabusie przedmiotu.

W uzasadnionych przypadkach wybrane zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym i/lub hybrydowym. Listę tych zajęć przedstawia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich WNE UW w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2022/23 z dnia 1 lutego 2023 r. 30-01-2023

Nowy kurs w ofercie przedmiotów do wyboru: “Technology acceptance model - practical applications".

Serdecznie zapraszamy studentów Programu Data Science i Business Analytics do zapoznania się z nowym kursem w ofercie przedmiotów do wyboru: “Technology acceptance model - practical applications", którego prowadzącym i koor…

Nowy kurs w ofercie przedmiotów do wyboru: “Technology acceptance model - practical applications".

30-01-2023

Serdecznie zapraszamy studentów Programu Data Science i Business Analytics do zapoznania się z nowym kursem w ofercie przedmiotów do wyboru: “Technology acceptance model - practical applications", którego prowadzącym i koordynatorem jest profesor wizytujący Rana Umair Ashraf.

Głównym celem przedmiotu jest pomoc studentom w zrozumieniu i zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do opracowania i oceny modeli badawczych akceptacji technologii. W trakcie kursu zostaną przedstawione dwa najczęściej stosowane modele: Model Akceptacji Technologii (TAM) oraz Zunifikowana Teoria Akceptacji i Użytkowania Technologii (UTAUT).

Rejestracja na kurs jest otwarta do 30 stycznia 2023 roku.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora programu - dr Rana Umair Ashraf: +Gi@sY2*y]n~RFr6]#[|P\xb7MzqfTcHOc}

Strona kursu w systemie USOSweb: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2400-ZEWW86619-12-2022

Dofinansowane studia pomagisterskie w Kolegium Europejskim Akademii Dyplomatycznej MSZ RP

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, którzy w najbliższym czasie będą kończyli studia magisterskie i chcą rozwijać się w międzynarodowym środowisku…

Dofinansowane studia pomagisterskie w Kolegium Europejskim Akademii Dyplomatycznej MSZ RP

19-12-2022

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, którzy w najbliższym czasie będą kończyli studia magisterskie i chcą rozwijać się w międzynarodowym środowisku, do aplikowania na dofinansowane studia pomagisterskie College of Europe.

Stypendium MSZ RP finansujące całkowity koszt studiów, zakwaterowanie i pełne wyżywienie na kampusie, jest przyznawane na roczne studia Kolegium Europejskie na kierunkach:

 • Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies – studia w College of Europe w Natolinie z czterema specjalizacjami do wyboru:
  • EU Public Affairs and Policies
  • The EU and the World
  • The EU and its Complex Neighbourhoods
  • European History and Civilisation

oraz

 • Advanced Master of Science in European Economic Studies
 • advanced Master of European Law
 • advanced Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy
 • oraz advanced Master of Arts in European Political and Governance Studies – studia w College of Europe w Brugii.

Wszystkie kierunki studiów są dwujęzyczne (angielsko-francuskie). Szczegółowe wymagania dot. poziomu obu języków różnią się w zależności od kierunku. Dodatkowo studenci przyjęci do Kolegium Europejskiego w Natolinie mają możliwość wzięcia udziału w Letniej Akademii Językowej, czyli intensywnych kursach przygotowawczych z języka francuskiego lub angielskiego organizowanych w sierpniu 2023 r.

Rekrutacja trwa do 18 stycznia 2023 r. Wniosek należy złożyć na stronie https://admissions.coleurope.eu/signup

Więcej informacji na temat procesu rekrutacji i stypendiów MSZ RP dla polskich kandydatów można znaleźć na stronie Akademii Dyplomatycznej MSZ: https://www.gov.pl/web/akademiadyplomatyczna/kolegium-europejskie-college-of-europe12-12-2022

Organizacja zajęć w okresie świąteczno-noworocznym

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem nr 9/2022 Prodziekana ds. studenckich WNE UW, w czwartek, 22 grudnia 2022 roku zajęcia na Wydziale Nauk Ekonomicznych odbywać się będą według planu pią…

Organizacja zajęć w okresie świąteczno-noworocznym

12-12-2022

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem nr 9/2022 Prodziekana ds. studenckich WNE UWw czwartek, 22 grudnia 2022 roku zajęcia na Wydziale Nauk Ekonomicznych odbywać się będą według planu piątkowego.

Podsumowując:  21 grudnia od godziny 15.00 zostały wprowadzone na WNE godziny dziekańskie, 22 grudnia realizowany będzie plan piątkowy, natomiast od 23 grudnia 2022 r. do 8 stycznia 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim trwają wakacje zimowe.08-12-2022

Godziny dziekańskie na WNE UW 21 grudnia 2022 od godz. 15.00

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, uprzyjmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2022 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiegoz dnia 8 grudnia 2022 r. w dniu 21 grudnia 2022 r. od godz. 15.00 zos…

Godziny dziekańskie na WNE UW 21 grudnia 2022 od godz. 15.00

08-12-2022

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

uprzyjmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2022 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiegoz dnia 8 grudnia 2022 r. w dniu 21 grudnia 2022 r. od godz. 15.00 zostają ustanowione godziny dziekańskie.


10-11-2022

Konkurs IDUB na dofinansowanie mobilności studentów UW

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Wydziału do udziału w konkursie na dofinansowanie mobilności studentów. Konkurs organizowany jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza i ma na celu dofinansowanie projekt&o…

Konkurs IDUB na dofinansowanie mobilności studentów UW

10-11-2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Wydziału do udziału w konkursie na dofinansowanie mobilności studentów.

Konkurs organizowany jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza i ma na celu dofinansowanie projektów, które umożliwią zdobycie przez studentów doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a także podniesienie poziomu prowadzonych przez nich badań poprzez umożliwienie im odbycia wyjazdów naukowych do zagranicznych jednostek naukowych.

Realizowany projekt może przyczynić się do:

1. Zdobycia wiedzy i nowych umiejętności niezbędnych do podniesienia jakości prowadzonych badań i przygotowywanych prac dyplomowych;

2. Przeprowadzenia badań lub analiz bezpośrednio związanych z tematyką przygotowywanej pracy dyplomowej lub projektu realizowanego na potrzeby rekrutacji do szkoły doktorskiej lub konkursu grantowego.

Każdy Student UW może się ubiegać o dofinansowanie swojego wyjazdu naukowego w kwocie nie przekraczajacej 50 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-3/mobilnosc-1/02-11-2022

Rekrutacja na semestr letni w Programie MOST

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do wzięcia udziału w rekrutacji na semestr letni w ramach programu MOST. Program MOST to krajowy program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. oferuje studiowanie przez …

Rekrutacja na semestr letni w Programie MOST

02-11-2022

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do wzięcia udziału w rekrutacji na semestr letni w ramach programu MOST.

Program MOST to krajowy program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. oferuje studiowanie przez semestr lub rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów oraz na wybranych, stowarzyszonych Uczelniach.

W rekrutacji na semestr letni roku ak. 2022/2023 mogą wziąć udział:

 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia
 • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów, a jego uczestnicy mają możliwość:

 • odbycia części studiów na uczelni innej niż macierzysta
 • wyboru dodatkowych zajęć związanych z zainteresowaniem studentów
 • prowadzenia badań do pracy dyplomowej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz
 • oraz kontaktu ze środowiskiem naukowym innej jednostki naukowej

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Programu, kryteriów kwalifikacji oraz samego uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl

Pełnomocnikiem ds. Programu MOST na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW jest dr hab. Maciej Tymiński

Rejestracja na semestr letni roku ak. 2022/2023 trwa do 30.11.2022 i odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów Programu MOST.

Serdecznie zapraszamy!27-10-2022

31.10.2022 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Uprzejmie informujemy, że 31 października 2022 r., poniedziałek, jest zgodnie z kalendarzem akademickim Uniwersytetu Warszawskiego dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

31.10.2022 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

27-10-2022

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2022 r., poniedziałek, jest zgodnie z kalendarzem akademickim Uniwersytetu Warszawskiego dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.26-10-2022

Zajęcia w dniu 2.11.2022

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 zarządzenia  nr 9 /2022 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych NR 9/2022 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie…

Zajęcia w dniu 2.11.2022

26-10-2022

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 zarządzenia  nr 9 /2022 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych NR 9/2022 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie organizacji zajęć semestru zimowego roku akademickiego 2022/23, w środę, 2 listopada 2022 roku zajęcia odbywać się będą według planu poniedziałkowego.


17-10-2022

Komunikat dotyczący stypendiów na rok ak. 2022/2023

Szanowni Studenci, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Uniwersytetu Warszawskiego na rok ak. 2022/2023, który zapewnia wsparcie nie tylko w rozwoju naukowym, ale również w trudnej sytuacji materialnej lub życiow…

Komunikat dotyczący stypendiów na rok ak. 2022/2023

17-10-2022

Szanowni Studenci, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Uniwersytetu Warszawskiego na rok ak. 2022/2023, który zapewnia wsparcie nie tylko w rozwoju naukowym, ale również w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.


12-10-2022

Oferta ubezpieczenia NNW

Oferta ubezpieczenia NNW w firmie TUW PZUW od następstw nieszczęśliwych wypadków dla studentów UW.

Oferta ubezpieczenia NNW

12-10-2022

Oferta ubezpieczenia NNW w firmie TUW PZUW od następstw nieszczęśliwych wypadków dla studentów UW.


30-09-2022

Informator dla nowo przyjętych studentów

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem przygotowanym przez Samorząd Studentów WNE UW, skierowanym dla osób, które rozpoczynają studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Informator dla nowo przyjętych studentów

30-09-2022

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem przygotowanym przez Samorząd Studentów WNE UW, skierowanym dla osób, które rozpoczynają studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.


26-09-2022

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023

Publikujemy Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023.

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023

26-09-2022


29-08-2022

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 WNE UW oraz Dni adaptacyjne

Drodzy Studenci, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na WNE UW oraz wzięcia udziału w Dniach adaptacyjnych.

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 WNE UW oraz Dni adaptacyjne

29-08-2022

Drodzy Studenci, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na WNE UW oraz wzięcia udziału w Dniach adaptacyjnych.


24-05-2022

Rejestracja na przedmioty WNE semestru zimowego

 Informujemy, że rozpoczęcie pierwszej tury rejestracji (czerwcowej) na przedmioty WNE semestru zimowego 2022/23 planowane jest na dzień 21.06.2022. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Student => Kalendarze i harmonogramy =…

Rejestracja na przedmioty WNE semestru zimowego

24-05-2022

 Informujemy, że rozpoczęcie pierwszej tury rejestracji (czerwcowej) na przedmioty WNE semestru zimowego 2022/23 planowane jest na dzień 21.06.2022.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Student => Kalendarze i harmonogramy => Rejestracja na zajęcia.28-03-2022

Praca dla studenta w projekcie badawczym "Nierówności płci w karierze naukowej"

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zatrudni studentów/doktorantów, którzy mogliby zaangażować się w realizację projektu badawczego "Nierówności płci w karierze naukowej", finansowanego w ramach Prog…

Praca dla studenta w projekcie badawczym "Nierówności płci w karierze naukowej"

28-03-2022

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zatrudni studentów/doktorantów, którzy mogliby zaangażować się w realizację projektu badawczego "Nierówności płci w karierze naukowej", finansowanego w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Praca w niepełnym wymiarze godzin, od kwietnia do czerwca 2022 roku. Czas pracy: ok. 10-20 godzin tygodniowo, elastyczny czas pracy. Wynagrodzenie: 2000 zł miesięcznie (umowa cywilnoprawna).

Główne obowiązki:

 • stworzenie bazy danych, która łączyłaby dane z różnych źródeł
 • gromadzenie pomocniczych baz danych i wskaźników agregujących (np. dane przypisujące płeć do dane przypisujące płeć do konkretnych nazwisk, dane dotyczące rankingów czasopism),
 • przygotowanie bazy danych do zdeponowania w repozytorium UW.

Wymagania:

 • dobra umiejętność zarządzania danymi (STATA, Python)
 • komunikatywność
 • dobra samoorganizacja i zarządzanie czasem.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2022 r.

Pełna aplikacja powinna zawierać:23-03-2022

Ankieta ewaluacyjna sekretariatów studiów

Do 31 marca 2022 r. Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w ankiecie, której celem jest ocena pracy dziekanatów i sekretariatów studenckich. Badanie zostało przygotowane przez prof. Sławomira Żółtka…

Ankieta ewaluacyjna sekretariatów studiów

23-03-2022

Do 31 marca 2022 r. Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w ankiecie, której celem jest ocena pracy dziekanatów i sekretariatów studenckich. Badanie zostało przygotowane przez prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, oraz samorządy studentów i doktorantów.

W ankiecie można wyrazić opinię na temat pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania sekretariatów i dziekanatów.

Celem ankiety jest dbałość o standard obsługi spraw studenckich/doktoranckich na całym Uniwersytecie Warszawskim.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Aby ograniczyć możliwość udzielania wielu odpowiedzi przez jedną osobę, ankieta dostępna jest jedynie dla osób zalogowanych na maila w domenie UW (np. @student.uw.edu.pl).

Ankieta dla studentów:

Ankieta dla doktorantów:


komunikaty Prodziekana ds. studenckich