Aktualności

24-05-2022

Rejestracja na przedmioty WNE semestru zimowego

 Informujemy, że rozpoczęcie pierwszej tury rejestracji (czerwcowej) na przedmioty WNE semestru zimowego 2022/23 planowane jest na dzień 21.06.2022. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Student => Kalendarze i harmonogramy =…

Rejestracja na przedmioty WNE semestru zimowego

24-05-2022

 Informujemy, że rozpoczęcie pierwszej tury rejestracji (czerwcowej) na przedmioty WNE semestru zimowego 2022/23 planowane jest na dzień 21.06.2022.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Student => Kalendarze i harmonogramy => Rejestracja na zajęcia.28-03-2022

Praca dla studenta w projekcie badawczym "Nierówności płci w karierze naukowej"

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zatrudni studentów/doktorantów, którzy mogliby zaangażować się w realizację projektu badawczego "Nierówności płci w karierze naukowej", finansowanego w ramach Prog…

Praca dla studenta w projekcie badawczym "Nierówności płci w karierze naukowej"

28-03-2022

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zatrudni studentów/doktorantów, którzy mogliby zaangażować się w realizację projektu badawczego "Nierówności płci w karierze naukowej", finansowanego w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Praca w niepełnym wymiarze godzin, od kwietnia do czerwca 2022 roku. Czas pracy: ok. 10-20 godzin tygodniowo, elastyczny czas pracy. Wynagrodzenie: 2000 zł miesięcznie (umowa cywilnoprawna).

Główne obowiązki:

  • stworzenie bazy danych, która łączyłaby dane z różnych źródeł
  • gromadzenie pomocniczych baz danych i wskaźników agregujących (np. dane przypisujące płeć do dane przypisujące płeć do konkretnych nazwisk, dane dotyczące rankingów czasopism),
  • przygotowanie bazy danych do zdeponowania w repozytorium UW.

Wymagania:

  • dobra umiejętność zarządzania danymi (STATA, Python)
  • komunikatywność
  • dobra samoorganizacja i zarządzanie czasem.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2022 r.

Pełna aplikacja powinna zawierać:

  • krótkie CV
  • podpisane oświadczenie (skan) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załączone do ogłoszenia do p. Ewy Każmierczak na adres ekazmierczak@wne.uw.edu.pl.


23-03-2022

Ankieta ewaluacyjna sekretariatów studiów

Do 31 marca 2022 r. Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w ankiecie, której celem jest ocena pracy dziekanatów i sekretariatów studenckich. Badanie zostało przygotowane przez prof. Sławomira Żółtka…

Ankieta ewaluacyjna sekretariatów studiów

23-03-2022

Do 31 marca 2022 r. Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w ankiecie, której celem jest ocena pracy dziekanatów i sekretariatów studenckich. Badanie zostało przygotowane przez prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, oraz samorządy studentów i doktorantów.

W ankiecie można wyrazić opinię na temat pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania sekretariatów i dziekanatów.

Celem ankiety jest dbałość o standard obsługi spraw studenckich/doktoranckich na całym Uniwersytecie Warszawskim.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Aby ograniczyć możliwość udzielania wielu odpowiedzi przez jedną osobę, ankieta dostępna jest jedynie dla osób zalogowanych na maila w domenie UW (np. @student.uw.edu.pl).

Ankieta dla studentów:

Ankieta dla doktorantów:


25-01-2022

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych w trybie zdalnym - sesja zimowa 2021/22

Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej podjęła decyzję o przeprowadzeniu sesji zimowej roku akademickiego 2021/22 w trybie całkowicie zdalnym. Zgodnie z uc…

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych w trybie zdalnym - sesja zimowa 2021/22

25-01-2022

Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej podjęła decyzję o przeprowadzeniu sesji zimowej roku akademickiego 2021/22 w trybie całkowicie zdalnym.

Zgodnie z uchwałą RK nr 2 z dnia 24.01.2022, zarówno część pisemna egzaminu, jak i część ustna będą odbywały się w trybie zdalnym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bit.ly/3KFp6Qm03-12-2021

Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2021/22

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,  informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru letniego na WNE UW rozpocznie się 20  grudnia 2021 r. Szczegółowe informacje i harmonogram znajdują się  w zakładce Student/Kalendarze i harmon…

Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2021/22

03-12-2021

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, 

informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru letniego na WNE UW rozpocznie się 20  grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje i harmonogram znajdują się  w zakładce Student/Kalendarze i harmonogramy/Rejestracja na zajęcia/Harmonogramy rejestracji25-11-2021

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

Data publikacji: 01.10.2021 r. Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2021/2022   Na podstawie &s…

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

25-11-2021

Data publikacji: 01.10.2021 r.

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz. 215) ogłasza się, co następuje:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021 r.

 

2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w październiku oraz w grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w październiku i grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi również naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

 

3. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W roku akademickim 2021/2022 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 20. dnia danego miesiąca. Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

 

4. Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.komunikaty Prodziekana ds. studenckich