Program 4EU+

OBSZARY WSPÓŁPRACY:
Uczelnie Sojuszu 4EU+ wspólnie prowadzą badania i kształcą studentów, tworzą inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Wyzwania stojące przed partnerami sojuszu to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni, pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim, ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

6 uniwersytetów realizuje ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów:
- Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
- Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
- Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
- Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

CZŁONKOWIE SOJUSZU 4 EU+:
1. Uniwersytet Warszawski (Polska)
2. Uniwersytet Karola (Czechy)
3. Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy)
4. Uniwersytet Sorboński (Francja)
5. Uniwersytet Kopenhaski (Dania)
6. Uniwersytet w Mediolanie (Włochy)

KURSY:
Urban Health Case Challenge 2021: Mental Health in Urban Spaces
Political Economy
Introduction to Anti Money Laundering
Spatial econometrics in R
Spatial data analysis 
Econometric and atatistical modelling in R
Machine Learning 1: Classification Methods
Advanced Programming in R
Asset Allocation and Investment Strategies II
International Environmental Cooperation
Sustainable Development economics
Cost-benefit Analysis and Natural Resourses
Mathematical Statistics