Katedra Mikroekonomii


Katedra Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania na międzynarodowym poziomie obejmujące, między innymi, następujące kierunki:

 • modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
 • ekonomia eksperymentalna
 • ekonomia behawioralna
 • ekonomia środowiska i zasobów
 • ekonomia energetyki
 • ekonomia kultury
 • organizacja rynku
 • mikroekonometria
 • wycena dóbr nierynkowych
 • modelowanie zależności między rynkami
 • symulacje skutków polityki rządowej
 • optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:

Sprawdź nasze osiągnięcia, wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc


doktorat w katedrze mikroekonomii

Czujecie naukowy niedosyt i chcielibyście kontynuować swoją uniwersytecką przygodę? Jesteście zainteresowani uzyskaniem stopnia doktora na WNE? W tym miejscu znajdziecie krótką informację o tym, jak wygląda kształcenie w Szkołach Doktorskich, a także o tym, co możecie zyskać, wybierając Katedrę Mikroekonomii. 

Szukamy ambitnych i pracowitych osób, które są chętne realizować projekty badawcze. Nawet jeśli jesteście jeszcze na początku swojej ścieżki naukowej (np. na studiach licencjackich czy magisterskich), ale czujecie zainteresowanie pracą badawczą, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Wspólnie znajdziemy możliwości naukowej współpracy i pomożemy Wam realizować własne cele badawcze!

Więcej o doktoracie w naszej Katedrze możecie poczytać tutaj.


Kierownik katedry

ezawojska
Katedra Mikroekonomii, Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt, Kierownik Katedry
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\C]#[ma?Iu@&0]DPgvzv+VFd]M+

Pracownicy


mczajkowski
prof. dr hab. Czajkowski Mikołaj
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Association for Cultural Economics Poland
Prodziekan ds. naukowych
Profesor
-i]@z^1DrPd#]#[uMt2rgq!hYUr
+48 22 55 49 149
tzylicz
prof. dr hab. Żylicz Tomasz
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\]#[|dW&dB+[j?J4U|-cUWwEI
aksman
dr hab. Aksman Ewa
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
-i]@z^1DrPd#_*~}panT]#[iUQ*\ML8a2m{W3dbfj_A
abartczak
dr hab. Bartczak Anna
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\C]#[jKP1^Ym+/HSkhzv+VFd]M+
mgiergiczny
dr hab. Giergiczny Marek
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COlA]#[uQG|mFu~m?^FWsd+fYw6A5X]*
lgrzybowski
dr hab. Grzybowski Łukasz
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COlA]#[tQP7tA{8f8NFWsd+fYw6A5X]*
okiuila
dr hab. Kiuila Olga
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
-i]@z^1DrPd#_*~}p]#[wUG2dKm[hHmkDz-n]
mkrawczyk
dr hab. Krawczyk Michał
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Profesor uczelni
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\CO]#[uUPxrB+=^g\tE3tuyGSJe08
zbohdanowicz
dr Bohdanowicz Zbigniew
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
Wykładowca
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COlAy]#['LM!_@z0j6H$v|mcyWf]B~Eu.f
668 862 414
mbrzozowicz
dr Brzozowicz Magdalena
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COlA]#[uLP7jY{8\0_FWsd+fYw6A5X]*
wbudzinski
dr Budziński Wiktor
Katedra Mikroekonomii
Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COl]#[!LS{uHz4^6{}Nj-shjT5RL@Y
akukla
dr Kukla-Gryz Anna
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
-i]@z^1DrPd#_*~}panT]#[iUS'g@L8a2m{W3dbfj_A
pkusztelak
dr Kusztelak Przemysław
Katedra Mikroekonomii
Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej
Profesor uczelni
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\]#[xrI2nY$$_.PFU|-cUWwEI
mscasny
dr Ščasnŷ Milan
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
jsokolowski
dr Sokołowski Jakub
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COlA]#[r]M'jK{8f8NFWsd+fYw6A5X]*
mdyrkacz
dr Sylwestrzak Marta Ewa
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COlAy?ghU]#[uKP1\R#-j2XzR!`i-Y]6e5Gu}^1pYB
zszkop
dr Szkop Zbigniew
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Adiunkt
Dyrektor ośrodka badawczego
-i]@z^1DrPd#_*~}panT]#[']X'jOL8a2m{W3dbfj_A
svalasiuk
dr Valasiuk Sviataslau
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Asystent
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\CO]#[{`?&\Ru6^g\tE3tuyGSJe08
mwilamowski
dr Wilamowski Maciej
Katedra Mikroekonomii
DELab UW
Adiunkt
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COlA]#[uaG&\L{8f8NFWsd+fYw6A5X]*
awisniewska
dr Wiśniewska Aleksandra
Katedra Mikroekonomii
Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COlA]#[iaG0iHq8f8FFWsd+fYw6A5X]*
jwitajewski
dr Witajewski-Baltvilks Jan
Katedra Mikroekonomii
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Adiunkt
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COlA]#[raG1\Iq8f8NFWsd+fYw6A5X]*
608 44 12 64
nstarzykowska
mgr Starzykowska Natalia
Katedra Mikroekonomii
Asystent
Doktorantka
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COlAy?]#[v]RxmY#+bHXqAEvlVjdLe!0bJj'
kzagorska
mgr Zagórska Katarzyna
Katedra Mikroekonomii
Association for Cultural Economics Poland
Asystent
Doktorantka
-i]@z^1DrPd#_*~}pan]#[sd?~jQ!+TgZ}hjcsyR[
zmiarczynska
Miarczyńska Zofia
Katedra Mikroekonomii
Referent inżynieryjno-techniczny
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COlAy]#['WGxmB+=aDPgv|mcyWf]B~Eu.f

Doktoranci


m.barahona_varon
mgr Barahona-Varon Monica
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COlAy]#[ur@xm@t0a.l|Awnl-Wf]B~Eu.f
a.boros
mgr Boros Anna
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COlA]#[ir@+mN![fEZjEss+fYw6A5X]*
m.bylicki
mgr Bylicki Michał
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
-i]@z^1DrPd#_*~}pan]#[ur@6gHo+\gZ}hjcsyR[
p.janowska2
mgr Janowska-Widomska Patrycja
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\]#[xrHxiN&4^.qFU|-cUWwEI
d.jaworska4
mgr Jaworska Diana
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\]#[lrHxrN~4^.sFU|-cUWwEI
b.jusypenko
mgr Jusypenko Bartosz
Katedra Mikroekonomii
Association for Cultural Economics Poland
Doktorant
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\]#[jrH2nX|$a8TFU|-cUWwEI
a.kusi
mgr Kusi Albert
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\COl]#[irI2nHL4gFIkNy-shjT5RL@Y
e.narhetali
mgr Narhetali Erita
Katedra Mikroekonomii
Doktorantka
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\]#[mrLxmGq5T9NFU|-cUWwEI
nt.nguyen5
mgr Nguyen Thien Nhan
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
-i]@z^1DrPd#_*~}panT]#[v^f#bT#$a`{{W3dbfj_A
spal
mgr Pal Samidh
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
-i]@z^1DrPd#_*~}pa]#[{Z?&7Vz${F\4Eit+aN
+48 729 208 837
jrachubik
mgr Rachubik Joanna
Katedra Mikroekonomii
Asystent
Doktorantka
-i]@z^1DrPd#_*~}panT]#[rrPx^G%}\8{{W3dbfj_A
k.skrzypek5
mgr Skrzypek Katarzyna
Katedra Mikroekonomii
Doktorant
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\]#[srQ'mY#1X8tFU|-cUWwEI
wzawadzki
mgr Zawadzki Wojciech
Katedra Mikroekonomii
Asystent
Doktorant
-i]@z^1DrPd#_*~}panT\]#[!Wf7\Vm!m8NFU|-cUWwEI